Pragmaticon
specialist op het gebied van
Operational Excellence.

Lees Meer

Operational Excellence in een notendop.

 

Regelmatig hoor je over Operational Excellence. Wat betekent het eigenlijk en hoe kun je het bereiken? Pragmaticon, specialist in Operational Excellence, heeft het kort voor u samengevat.

We spreken van Operational Excellence wanneer een organisatie:

  1. Kan voldoen aan de eisen en wensen van klanten; helder hebben wat klanten verwachten en uw organisatie hierop inrichten
  2. Over een lange periode; geen spoedacties meer en continue blijven verbeteren om de markomstandigheden te volgen of voor te blijven
  3. Tegen voorspelbare kosten; kosten onder controle geeft een voorspelbaar bedrijfsresultaat

 

Operational Excellence is geen techniek, maar een op ervaringen gebaseerde aanpak dat een organisatie met de juiste ingrediënten en fundamenten garant staat voor een succesvolle uitvoering.

Operational Excellence maakt wel gebruik van managementtechnieken als Lean, Six Sigma, Continue verbeteren, Scrum, PDCA en vele anderen welke beschikbaar zijn.

Om te weten waar uw organisatie staat, voert Pragmaticon graag voor u een scan uit waarmee we inzoomen op 7 aandachtgebieden welke de fundamenten zijn voor een excellerende organisatie:

  1. Kwaliteit van de medewerkers; beschikken ze over de juiste professionele vaardigheden en persoonlijke eigenschappen?
  2. Wat is de kwaliteit van de masterdata?
  3. Bestaat er een eenduidig beeld hoe processen (zouden) moeten lopen?
  4. Kunnen alle kosten verklaard worden uit voor- en nacalculaties?
  5. De status van de ICT; versterkt of verzwakt deze uw operatie?
  6. Is er een eenduidig beeld wat klanten verwachten?
  7. Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie verdeeld?

Op basis van de scores en constateringen volgt een plan van aanpak om u organisatie structureel te verbeteren richting Operational Excellence.

Terug naar Talking Points